Vodopád v Jizerských horách (Panorama z 22 fotografií ve 2 řadách.)
J. Bavor